Flot laks fra Lagan

Darko tog en tur til Lagan i Sverige for at fange nogle af de store laks. Efter 6 timers aktivt fiskeri fik Darko endelig gevinst. En flot blank maj laks på hele 10kg og 99 cm lang blev taget på en frisk ny-bundet flue som Darko selv havde bundet nogle timer før turen til Lagan.
Darko kunne ikke brokke sig over fighten, da det tog hele 20 min at få laksen på land.

Darko udtaler: “Det er årets første blanke men bestemt ikke den sidste for turen går til Orkla i Norge i næste uge.”

Svensk laksestop

Der har været hård kamp om det indtil flere gange i Sverige. Nu er det en realitet. Det svenske erhvervsfiskeri på åbent hav efter den truede Østersølaks udfases i 2013. Det er slut med erhvervsfiskeri på åbent hav efter laks – til stor gunst for den vilde bestand af Østersølaks. Det er lige blevet en realitet. Beslutningen er en håndsrækning til den truede Østersølaks, der dermed får en mulighed for at komme på fode igen. I stedet iværksættes et kystnært erhvervsfiskeri på lokaliteter, hvor man er i stand til at skelne mellem stærke og svage bestande af Østersølaksen. Målet er naturligvis at skåne de udsatte bestande. Det kan man ikke på åbent hav, men derimod i de kystnære områder ifølge svenskerne. Svensker mener, at beslutningen også vil påvirke sportsfiskeriet i elvene i en positiv retning. Det er den svenske Hav- och Vattenmyndigheten, der har truffet beslutningen.