ProFishingStore støtter hjerteforeningen

ProFishingStore har valgt at støtte til et godt formål – Vi har valgt at bidrage til Hjerteforeningen gennem en årlig donation, som giver Hjerteforeningen mulighed for at støtte den danske forskning på hjerteområdet.

Om Hjerteforeningen:
Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisationer med 136.500 medlemmer. De arbejder med forskning i hjertekarsygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.
Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år yder de økonomisk støtte til en stor del af den danske forskning på hjertekarområdet, i alt omkring 25 mio kr.
Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt.

Kilde: www.hjerteforeningen.dk

ProFishingStore Diplom fra Hjerteforeningen